Bir sorun, 3 kötü senaryo

62f0b20186b24738d435342d.jpg

Doç. Dr. Tunç Özdemir, çocukluk çağında mesaneden böbreklere idrar kaçağının tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliğine yol açabildiğine dikkat çekti. Çocukluk çağında adeta domino etkisi yapıp zincirleme reaksiyon veren hastalıklarla ilgili uyarılarda bulunan Doç. Dr. Özdemir, ”Vezikoüretalreflü yani geriye kaçan idrar böbrekte geriye dönüşü olmayan hasarlanmaya yol açar. Uzun dönemde böbrek tümüyle hasarlanıp çalışmaz hale gelir. Bu durum genellikle yineleyen idrar yolu enfeksiyonları için tetkik yaparken saptanıyor. Çünkü mesaneden böbreklere idrar kaçağının en önemli belirtisi yineleyen idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle, erkek çocuklarında bir kez, kız çocuklarında ise birden fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirme durumunda ileri inceleme şarttır. Bu çocuklar mutlaka vezikoüreteralreflü açısından değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Öte yandan vezikoüreteralreflü tanısı koyulduğunda tedavi planının idrar kaçağının derecesi, böbreğin hasar durumu değerlendirilerek yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşük dereceli ve böbreğin hasar görmediği durumlarda ilaç tedavisi ile takip yöntemi uygulanırken, ilaç tedavisine yanıt vermeyen, ileri dereceli kaçağı olan, böbreği hasar görmüş çocuklarda öncelikle endoskopik yöntem olmak üzere, cerrahi tedavi seçeneği düşünülmelidir. Endoskopi yöntemin başarı sağlamadığı durumlarda hasta açık ameliyat ile tedavi edilir. Endoskopik cerrahi günübirlik olarak uygulanan bir yöntem iken, açık ameliyat yapılan hastalar yaklaşık bir hafta kadar hastanede yatarlar.”
 
Üst Alt